Pravidla ochrany soukromí při poskytování služeb TERMS ENERGY a prohlášení o cookies

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svoji prvořadou povinnost. V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních principů zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti TERMS a.s. v souvislosti s poskytováním služeb pod značkou TERMSEnergy a provozem webových stránek www.terms.cz a  www.TERMSEnergy.cz.

Společnost TERMS a.s. poskytuje široké portfolio služeb, k nimž provozuje i další webové stránky. Pro tyto další služby a další webové stránky platí z důvodu dostatečné přehlednosti vždy samostatná pravidla ochrany soukromí, která najdete vždy na příslušných webových stránkách.

pokračování v PDF dokumentech