1. Politika kvality TERMS a.s.

Tato politika KVALITY je součástí naší obchodní strategie a platí OD 03/2020 specifikuje naše záměry v uspokojování zákazníků i všech obchodních partnerů.

Na tuto politiku navazují hodnotitelné dlouhodobé i konkrétní krátkodobé cíle kvality.

 

V Českých Budějovicích dne 12.3.2018

Ing. Ivan Picek

Ředitel společnosti