2. Příručka kvality

Tento dokument slouží všem zaměstnancům, externím spolupracovníkům a zákazníkům pochopit systém řízení kvality ve společnosti TERMS a.s.

Jednotlivé kapitoly popisují oblasti činností, které jsme se zavázali dělat abychom naplnili předpoklady k úspěšnému udržování a zlepšování systému řízení kvality.

Účelem dokumentu je seznámení zainteresovaných stran s implementací systému řízení kvality podle normy ISO 9000:2015. Struktura dokumentu od tohoto místa dále se dělí dle osnovy normy a zpřehledňuje tak jakým způsobem jsou požadavky a doporučení normy plněny.